De Vries Scheepsbouw Makkum beschikt sinds oktober 2019 over twee dokhallen. Vroeger werd aan één nieuw jacht gewerkt. Nu – vaak – aan twee tegelijk. Dat betekent meer bedrijvigheid! Wat dat met zich meebrengt, merkt ook Bernardina Atsma, als Arbo- en Milieucoördinator. “Ik moet op meerdere plekken tegelijk zijn; dat betekent meer verantwoordelijkheid maar ook meer loopuren”

“Ik zet mensen op een spoor: zodat ze zelf gaan inzien wat nodig is voor ieders veiligheid.”

Busje

Bernardina is sinds 2008 bij De Vries Scheepsbouw Makkum in dienst. Ze heeft de opleiding Management, Economie en Recht gevolgd. Kwaliteit en Arbo stond toen nog in de kinderschoenen. Nu is er veel meer aandacht voor, in zowel de studie, als in de bedrijven, waaronder De Vries Makkum. Voor Bernadina is het duidelijk: “mijn rechtenachtergrond komt goed van pas bij het interpreteren van de arbo-wetgeving. Mijn assertiviteit helpt mij om het beleid uit te voeren” Ze heeft door de jaren ‘naam gemaakt’; haar mening telt. “Ik let erop dat we ons aan alle regels van de arbo-wetgeving houden, terwijl we onze jachten bouwen. Zo maak ik onder andere een risico-inventarisatie. Dat de gasflessen veilig moeten worden opgeborgen, is een inkopper. Maar kan het kwaad als dat busje verf of blikje verf een dag langer ‘in de weg’ blijft staan (maar wel heel handig voor m’n collega)? Dat weeg ik af.”

Superbelangrijk

Procedures voor veilig werken zijn belangrijk,” stelt Bernardina. “Die zijn er niet voor niets! Wat voor Hal A geldt, geldt ook voor de nieuwe hal B. Het helpt, als ik dat af en toe nog even onder de aandacht breng. Dan zit het weer tussen de oren en doen mensen het uiteindelijk uit zichzelf. Dat proces stopt nooit,” zegt ze. “Al was het maar, omdat we regelmatig nieuwe collega’s en co-makers verwelkomen. De hallen verschillen trouwens wel van elkaar. Daardoor gelden toch weer andere zaken die met veiligheid te maken hebben. Hal B is wat kleiner. Spullen liggen dus sneller in de weg. Dan roep ik: ‘Hé, die nooduitgang wel vrijhouden hoor!’ Het contact met de werkvloer is een superbelangrijk aspect van mijn werk; daar ben ik dan ook veel en ik praat wat af. Ik zet mensen op een spoor: zodat ze zelf gaan inzien wat nodig is voor ieders veiligheid.”

Verkeerde boot

Die nieuwe hal was in het begin soms even schakelen, ook voor Bernardina zelf. “Ik maak aanzienlijk meer loopuren,” lacht ze. “Ik heb wel eens na een melding op de verkeerde boot gestaan. ‘Oh, dat kan niet hier zijn. Hmm. Volgende keer misschien even vragen waar ik moet zijn’.”

Vergroenen

Ook milieuaspecten vallen onder verantwoordelijkheid van de Arbo- en Milieucoördinator. “Ik had er veel mee te maken in het afgelopen jaar,” zegt ze. “De Vries wil gebouwen en werkwijzen gaandeweg vergroenen. Met de bouw van de nieuwe hal is daar in de keuze van materialen en bijvoorbeeld ruimte voor zonnepanelen op het dak al zeer bewust rekening mee gehouden. Daarnaast is ‘milieu’ in het dagelijks werk heel breed. Van afvalbeheer tot geluidsnormen, ook voor het dorp. En uiteraard moeten we blijven controleren of we aan de milieuvergunningen voldoen.”

Streng

Hoe streng is Bernardina? Streng! Als het moet. “Als een situatie té gevaarlijk is of niet te hanteren, dan adviseer ik werkzaamheden stil te leggen,” zegt ze. “Corona levert soms zulke situaties op. Naarmate we dichter bij het afbouwmoment komen, wil elke discipline graag zijn werk afmaken. De boot moet af! Ik zorg er dan voor dat men op een veilige manier aan en van boord komt. Fijn is, dat de directie me steunt. Die zegt: ‘Als Bernardina heeft gezegd dat iets niet kan, dan is dat zo.’ Dat wordt breed geaccepteerd. Ik denk altijd mee over oplossingen, zoals werken op verschillende tijden. En ik blijf uitleggen waarom het echt zo moet.”

Meer nieuws