Privacy statement

Als je reageert op een vacature op werkenbijfeadship.nl, of een profiel aanmaakt, dan laat je jouw persoonsgegevens bij ons achter. We leggen je graag uit hoe we met die gegevens omgaan en wat jouw rechten zijn. Heb je vragen hierover, dan kan je die stellen via [email protected].

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

We informeren je over het verloop van de procedure en voeren gesprekken met de meest geschikte kandidaten. Afspraken die we maken worden vastgelegd. Als je na je sollicitatie niet start bij ons, maar we verwachten wel mogelijkheden in de toekomst, dan kan je ermee instemmen dat we jouw gegevens een jaar bewaren.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je een profiel aanmaakt of reageert op een vacature dan verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:
  • persoonlijke gegevens, zoals je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer;
  • arbeidsgegevens, zoals werkervaring, opleidingen die je in je cv of motivatie benoemt;
  • beeldmateriaal, zoals foto’s op je cv;
  • gegevens die je invult voor het aanmaken van een persoonlijk profiel of job alert;
  • gegevens die voortkomen uit een assessment en referentenonderzoek;
  • alle andere gegevens die je met ons deelt via je cv, motivatie of gesprekken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming bewaren we de gegevens langer, voor eventuele volgende procedures. Als je solliciteert of een job alert aanmaakt, krijg je een persoonlijke pagina met je profiel. Dit profiel blijft een jaar te benaderen via onze website en je kunt dit jaarlijks verlengen. Vlak voor einde van die periode krijg je een e-mail met de vraag of je wilt verlengen. Je kunt je profiel op elk moment ook altijd zelf verwijderen. Als je bij ons in dienst komt dan worden jouw gegevens opgenomen in je personeelsdossier.

Sturen we gegevens door?

Je gegevens worden gedeeld binnen de groep van bedrijven die gezamenlijk deelnemen aan werkenbijfeadship.nl.  We sturen je gegevens niet door en we bewaren je profiel binnen Europa. We werken wel samen met leveranciers, maar wij blijven dan volledig verantwoordelijk voor de gegevens.

Meldplicht datalekken

Feadship registreert alle datalekken intern. Als er sprake is van een datalek met (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, dan meldt Feadship het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal belangrijke rechten, waarmee je grip kunt houden op jouw persoonsgegevens.  Je hebt het recht je gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit is mogelijk in het kandidaatportaal ('Mijn Werkenbijfeadship' onder aan de pagina) dat je vindt op werkenbijfeadship.nl

Vragen?

Heb je nog vragen hierover, stel ze dan via [email protected]. Zet in de onderwerpregel: 'privacy recruitment'.